Wiele dużych, zagranicznych organizacji, dostrzega konieczność zakładania nowych Centr Usług Wspólnych na obszarze Polski, ale też innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Skąd taki trend? Dlaczego Polska jest dla obcego kapitału tak ważnym ośrodkiem inwestycyjnym? Czy – jak Polska – posiadamy coś, co na tym polu jest wyjątkowe?

Zasoby – podstawa działania każdego CUW

Centra Usług Wspólnych nie mogłyby działać bez odpowiednio przygotowanych zasobów. Tych zaś w Polsce (i w całej wschodniej Europie) jest bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że w kraju nad Wisłą organizacja tego typu inwestycji wciąż jest na początkowym etapie. Owszem, przodują pod tym względem (jak zwykle) podmioty prywatne, ale za to samorządy i spółki państwowe pozostają tu daleko w tyle.

Polska – jak kraj – ma olbrzymie zasoby ludnościowe. Działa tu wielu różnych specjalistów z praktycznie wszystkich branż. Mogliby oni – w razie potrzeby – zostać przetransferowani do nowych CUW, jako podstawa dobrze funkcjonującej kadry pracowniczej. Poza tym skorzystanie z usług polskich Centr, oznacza jeszcze większą redukcję kosztów dla zagranicznych partnerów.

Dobra lokalizacja to podstawa!

O tym, że Centra Usług Wspólnych warto zakładać na terenie Polski, świadczy fakt, że nie brakuje tu dużych i dobrze skomunikowanych miast, które byłyby dla nich siedzibą. Poza tym Polska – również od strony komunikacyjnej – stale się rozwija, inwestując zwłaszcza w rozbudowę sieci połączeń drogowych i kolejowych. W Polsce wzrasta też rola szybkich połączeń internetowych, dzięki którym łatwiej o założenie sprawnie działającego Centrum.

Poza tym trzeba też przyznać, że Polska będąc częścią Europy Środkowej, jest bardzo zbliżona kulturowo do jej zachodniej części. Wspomniana bliskość korzystnie wpływa na budowanie przyszłych relacji, które zaowocują jeszcze lepszą i efektywniejszą współpracą. Pewnym podobieństwem jest też styl pracy, który w znacznym stopniu przypomina funkcjonowanie rynków zachodnioeuropejskich.

Dobrej współpracy sprzyja również znajomość języków obcych wśród Polaków. To właśnie dzięki niej pracownicy polskich CUW-ów, będą mogli jeszcze efektywniej budować relacje gospodarcze ze swymi zachodnimi klientami.

Kilka słów podsumowania

Założenie w Polsce Centr Usług Wspólnych dla zachodnich przedsiębiorstw (niejednokrotnie działających w Polsce), to kolejny etap implementacji firm polskich i zagranicznych. Dzięki takim krokom, transfer technologii i metod zarządzania, odbywa się na jeszcze efektywniejszym i bardziej ścisłym poziomie. Więcej dowiesz się z Pwc.pl