Zarządzanie przedsiębiorstwem to spore wyzwanie, a bez regularnych kontroli osiągnięcie wyznaczonych celów organizacji jest niemal niemożliwe. Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się audyt wewnętrzny, który niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim wspomaga on sztab kierowniczy, co przekłada się na sprawny rozwój działalności oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów i strat. Oczywiście zespół audytorów musi posiadać szeroki zakres uprawnień oraz niezbędne doświadczenie.

Audyt wewnętrzny: analiza przeszłości i przyszłości

Mogłoby się wydawać, że głównym celem tych audytów wewnętrznych jest określenie przyczyn niepożądanych zjawisk, które miały miejsce w przeszłości. Nic bardzie mylnego! Badania często posiadają charakter prewencyjny. Oznacza to, że służą one do zminimalizowania ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości. Umożliwiają szybką reakcję jeszcze przed pojawieniem się zwiastunów. Działa to na korzyść przedsiębiorstwa – osoby zarządzające otrzymują cenną wiedzę, dzięki której opracowywanie strategii jest znacznie łatwiejsze.

Trzeba podkreślić, że audyt nie może zostać przeprowadzony jednorazowo. Chcąc utrzymać wydajność organizacji należy przeprowadzać badania systematycznie. Pamiętajmy, że sytuacja w firmie dynamicznie zmienia się w czasie. Nawet w ciągu kilku miesięcy może zajść w niej wiele istotnych zmian.

Stworzenie szczegółowych raportów

Osoby decyzyjne bardzo często nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu danej jednostki. Jest to zupełnie normalne, jednak owe zjawisko nie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie firmy. Dzięki audytom kierownictwu łatwiej będzie zrozumieć, jak w rzeczywistości funkcjonuje konkretny dział. Szczegółowe analizy nierzadko zawierają również zalecenia, co wspomaga proces podejmowania decyzji zarządczych. Wszelkie sprawozdania są opiniowane w sposób merytoryczny. Dostarczają one wartościowych informacji, które mogą wpłynąć na dalsze losy organizacji.

Standardowa kontrola najczęściej zlecana jest po odnotowaniu niepożądanych zjawisk, kiedy już wiadomo, że doszło do popełnienia błędu. Nieco inaczej jest w przypadku audytu, który ma zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a nie eliminować negatywne skutki. Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio przygotować się do planowanych badań. Konieczne jest ustalenie ich zakresu, a także określenie procedur oraz instrukcji, którym będą podlegać audytorzy. Przed przystąpieniem do pracy dobrze jest także przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, tak aby nie tracić cennego czasu na ich poszukiwanie.