Restrukturyzacja ma na celu poprawę sytuacji firmy i wyciągnięcie jej z przejściowych problemów z płynnością finansową. Zakres podejmowanych w tym celu zadań może być bardzo zróżnicowany. W najgorszym wypadku może skończyć się nawet zwolnieniem pracowników. Często wystarcza już jednak zredukowanie kwoty wierzytelności, dokonanie zmian organizacyjnych lub zmiany modelu biznesowego.

Restrukturyzacja dla firm z małymi problemami

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje 4 różne mechanizmy restrukturyzacji, z których można korzystać w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków określonych w ustawie. Mechanizmy te różnią się od siebie procedurą czy sposobem szukania porozumienia między stroną zadłużoną a wierzycielami. Przedsiębiorcy z mniejszymi problemami finansowymi mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu. Tego rodzaju restrukturyzacja opiera się na najmniejszej ingerencji sądu i największej swobodzie stron. Jeszcze przed złożeniem wniosku strony wypracowują bowiem wspólne porozumienie, które sąd będzie mógł potem tylko zatwierdzić lub nie.

Procedury pod nadzorem sądu

Kolejne metody restrukturyzacji wymagają już większego nadzoru sądu. Należy do nich między innymi uproszczone postępowanie układowe, w którym proces kontrolowany jest przez nadzorcę układu, podczas gdy to wciąż dłużnik zarządza majątkiem. Układ zawierany jest przez strony po uprzednim sporządzeniu w trybie uproszczonym spisu wierzytelności. Jeśli jednak wobec dłużnika prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne, a wierzytelności są sporne, ma miejsce postępowanie układowe, już nie w uproszczonej formie. Wówczas to nadzorca sądowy zarządza majątkiem dłużnika. Ostatnie rozwiązanie jest najbardziej restrykcyjne. Samodzielne działania zadłużonego przedsiębiorcy są wówczas mocno ograniczone. Taka procedura przewidziana jest w postępowaniu sanacyjnym. Sąd powołuje doradcę restrukturyzacyjnego, który przejmuje od dłużnika uprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem czy gospodarowania majątkiem.