Zarządzanie ryzykiem to skomplikowany proces, który regulowany i definiowany jest przez zarówno polskie, jak i europejskie normy. W celu skutecznego zarządzania ryzykiem możliwe jest zastosowanie wielu strategii. Strategie te dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich dotyczy możliwości zmniejszania samego ryzyka. Druga z kolei to wszystkie mechanizmy, które prowadzą do amortyzacji skutków, jakie mogą wiązać się z wystąpieniem zjawisk, których dane ryzyko dotyczy. W praktyce różne strategie zarządzania ryzykiem stosowane są równolegle, w zależności od rodzaju ryzyka, do jakiego się odnoszą.

Zarządzanie ryzykiem- metody ograniczania szansy wystąpienia ryzyka

Metody ograniczenia szansy wystąpienia danego zdarzenia w przedsiębiorstwie nazywane są metodami unikania. Może to być na przykład zastosowanie odpowiednich procedur, które sprawiają, że zatrudnieni pracownicy nie wykonują czynności, które mogą wiązać się z powstaniem ryzyka. Może być to też na przykład zastosowanie specjalistycznych zabezpieczeń – na przykład odpowiednio bezpiecznych maszyn. Warto w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, że unikanie wystąpienia zdarzenia nie zawsze jest możliwe, a czasami jest bardzo trudne. Ryzykiem dla wielu rodzajów działalności może być na przykład wystąpienie jakiegoś rodzaju klęski żywiołowej, która jest nie do uniknięcia. Naturalne jest więc to, że wysiłki zazwyczaj skupiają się głównie na metodach łagodzenia skutków.

Metody ograniczania potencjalnych skutków

Bardzo popularną i skuteczną metodą jest tu przeniesienie skutków wystąpienia zdarzenia na inny podmiot. Może być to na przykład ubezpieczyciel, który poniesie w takim układzie konsekwencje finansowe. Inną metodą jest przeniesienie skutków na podwykonawcę. To często wybierana metoda, która pozwalana znaczne ograniczenie finansów przeznaczanych na zarządzanie ryzykiem. Tym bardziej że podwykonawca może być o wiele lepiej przygotowany do radzenia sobie z danymi rodzajami ryzykownych zdarzeń, zarówno w zakresie ich zapobiegania, jak i łagodzenia skutków.