Firmy które współpracują z innymi jednostkami z grupy doskonale znają pojęcie cen transferowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku zaistnienia transakcji z podmiotami powiązanymi spółki myszą je odpowiednio udokumentować. Dlatego warto wiedzieć czym są ceny transferowe i kiedy pojawiają się dodatkowe obowiązki z nimi związane.

Czym są ceny transferowe?

Pojęcie cen transferowych wprowadzają ustawy dotyczące podatków dochodowych, w zakresie CIT jest to art. 11a ust. 1 pkt 1, a w przypadku PIT art. 23m ust. 1 pkt 1. Ustawy te określają cenę transferową jako „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. Czyli przekładając na język bardziej zrozumiały ceny transferowe to ceny za sprzedawane towary, produkty, usługi oraz wartości niematerialne i prawne, które podmioty powiązane ustaliły między sobą. Często odbiegają one od warunków rynkowych, z przez to wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i wynik podatkowy przedsiębiorstwa.

Kiedy mówimy o podmiotach powiązanych?

Prawo podatkowe dość szczegółowo określa podmioty, które należy rozumieć jako powiązane. Są to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i inne jednostki czy zakłady, które albo biorą udział w zarządzaniu i kontroli przedsiębiorstwa, albo posiadają udziały w jego kapitale lub zysku.

Kiedy konieczna jest odpowiednia dokumentacja?

Nie wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi wymagają sporządzenia dokumentacji. Od 2019 roku prawo w tym względnie uległo złagodzeniu, głównie dzięki podwyższeniu progów, powyżej których firmy zobligowane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Progi transakcyjne są ustalane od wartości netto i wynoszą:

  • 10 mln. zł dla transakcji towarowych i finansowych;
  • 2 mln. zł dla transakcji usługowych, oraz wszystkich innych niezdefiniowanych transakcji.

Firmy, które z jakimkolwiek podmiotem powiązanym przekroczą wskazane wyżej kroki zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Prawo podatkowe nie określa formy sporządzenia takiej dokumentacji, ale wskazuje jakie elementy musi ona zawierać.