Usługi, pomimo że są wykonywane przez podmioty z spoza granic naszego państwa mogą być opodatkowane w Polsce. Kupując usługi z takich źródeł kupujący powinien wziąć pod uwagę czy przez zakup nie będzie zmuszony do odprowadzenia podatków. Na terenach Polski w stosunku do osób prawnych osiągających jakikolwiek przychody określają dwa artykuły z ustawy o CIT art.21 i Art 22.W takim jednak przypadku jest też sposób, aby nasze podatki trochę zmniejszyć poprzez posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej u kontrahenta. Uzyskanie certyfikatu powinno być ważnym punktem w nawiązywaniu relacji z firmami zagranicznymi dla osób, które zamierzają korzystać z wypłaty powstałych w Polsce razie wypadku nie dostarczenia tego certyfikatu to polski podatnik zostanie obarczony umieszczeniem zapłaty za podatek. W przypadku osoby fizycznej podatek u źródła ,z zgodnie z zasadą o unikaniu opodatkowania podwójnego, możliwość skorzystania z tego sposobu jest jednak możliwa pod warunkiem, że polski podatnik udokumentuje miejsce swojego przebywania dla celów podatkowych poprzez certyfikat rezydencyjny. Wyżej wymieniony rezydencyjny certyfikat podatkowy umożliwia potwierdzenie,że dana osoba lub podmiot przynależy do danego kraju. Dochody uzyskane przez ten podmiot są w całości opodatkowane poprzez podatek dochodowy, który musi zostać przelany na konto urzędu skarbowego oraz złożyć dwie deklaracje PIT 8AR oraz PIT 10R.Pierwsza deklaracja odnosi się do osób fizycznych,natomiast druga do osób prawnych.

Nadpłaty i zwroty podatków u źródła

W przypadku pomyłki i pobraniu zbyt wysokiego podatku jest szansa jego odzysku celu tym należy udać się do organu podatkowego i złożeniu tam wniosku wnioskiem o zwrot udać się może płatnik jak i podatnik,Jednak ostateczna decyzja należy do organu podatkowego w czasie postępowania. Podatek u źródła – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/miedzynarodowe-prawo-podatkowe/podatek-u-zrodla.html można doliczyć do kosztu uzyskania przychodu, wysokości tegoż podatku są określane oddzielnie dla różnych państw poprzez wewnętrzne ustawodawstwo lub poprzez umowy międzynarodowe pomiędzy nimi, które służą ww. zasadzie unikania podwójnego opodatkowania.W 2019 w Polsce wprowadzono szereg zmian w rozliczeniach podatku u źródła.