Ostatnie dni związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi upłynęły pod znakiem refleksji na temat utraty pozostałych zasiłków i świadczeń. W internecie rozgorzała dyskusja po tym, jak Fakt opublikował artykuł „Pułapka w PPK! Przystąpisz do programu? Możesz stracić zasiłki!”. Dziennik ten jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, że korzystając z dopłat od państwa (240 zł rocznie oraz 250 zł jednorazowego świadczenia „powitalnego”) można utracić zasiłki, szczególnie te powiązane z funduszem alimentacyjnym oraz świadczeniami rodzinnymi. Co faktycznie może się stać, gdy zapiszemy się do PPK a pobieramy środki socjalne? Dlaczego Pracownicze Plany Kapitałowe mogą obniżyć wartość zasiłku?

Cały szkopuł tkwi w detalach – zgodnie z przepisami składka płacona przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe jest traktowana jako dochód pracownika. Jest to bardzo niekorzystna wykładnia przepisów biorąc pod uwagę interes zatrudnionego. Po pierwsze: pracownik zapłaci wyższy podatek dochodowy za pieniądze, którymi na ten moment faktycznie nie dysponuje, a które mogą (ale nie muszą) zaprocentować w przyszłości. Po drugie: składka pracodawcy będzie wliczana w kryterium przy świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, co może skutecznie obniżyć wysokość wypłaty środków socjalnych lub też sprawić, że przekroczymy próg kwalifikacji do zasiłku.

Warto zwrócić szczególnie uwagę na fundusz alimentacyjny, który nietrudno przekroczyć. Od 1 października 2019 roku próg kryterium dochodowego, które decyduje o przyznawalności świadczenia wynosić będzie 800 zł miesięcznie na osobę. Wystarczy, że doliczymy do tego środki z Planów Kapitałowych i przekroczenie progu nawet o złotówkę całkowicie eliminuje rodzica z funduszu. Z kolei w przypadku zasiłku rodzinnego próg dochodu na osobę wynosi 674 zł, jednak kryterium przelicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeżeli uzyskamy próg na poziomie 675 zł, nasze świadczenie rodzinne pomniejszone zostanie o złotówkę, jeśli uzyskamy próg 775 zł, to świadczenie zostanie pomniejszone już o 100 zł. Podobnie będzie z wszelkimi innymi zasiłkami, dlatego osoby korzystające ze świadczeń socjalnych powinny dokładnie przekalkulować opłacalność uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.