Mechanizm podatkowy split payment obowiązuje od roku 2018. Był całkowicie nową zmianą podatkową która miała na celu zapobieganie oszustwom podatkowym. Bodźcem do wprowadzenia płatności podzielonej była powiększająca się luka w podatku VAT. Wraz z rokiem 2020 przewidywane są nowe zmiany w split payment. Planowane zmiany są możliwe dzięki zgodzie, która została wydana przez Komisję Europejską aby w czasie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku Polska wprowadziła obowiązkowy split payment – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie/splitpayment.html . Podzielona płatność ma dotyczyć jedynie wybranych branż zatem nie jest obowiązkowa dla każdego podatnika. W zmianach w 2020 roku mają zostać określone branże, które nowe zmiany podatkowe będą dotyczyły.

Dla jakich branży nowe przepisy podatkowe będą obowiązkowe? Dla sektorów takich jak roboty budowlane, instalacyjne wykończeniowe i konstrukcyjne. Kolejnym segmentem dla którego nowe zmiany stają się obowiązkowe to dostawcy konstrukcji wytwarzanych ze stali. Dotyczy to również dostawców elektroniki takiej jak laptopy, smartfony, konsole do gier wideo, cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery wideo. Płatności te będą również obowiązkowe w branży paliwowej dla dostawców paliwa napędowego i opałowego. Ponadto niektóre części do samochodów oraz biżuteria również znajduje się na liście branży dla których płatności podzielone stają się obowiązkowe.. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości do obligatoryjności dokonania tego typu płatności owa informacja musi znaleźć się na fakturze. Z zastosowania podzielonej płatności wynika szereg obowiązków. Obowiązek rozliczania VAT wymusza na przedsiębiorcach którzy nie mają rachunków rozliczeniowych założenie ich. Aby rozwiać wątpliwości ministerstwo zapowiada skrócenie czasu oczekiwania na zwrot z podatku VAT z 60 do 25 dni. Zajdą również zmiany w możliwościach dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Będzie można z niego płacić inne podatki oraz składki ZUS.Zastosowanie nowych zmian oraz obowiązkowych podzielonych płatności poza obowiązkami niesie również korzyści. Ponieważ zostanie zastąpione odwrotne obciążenie podatkowe do budżetu Państwa wpłynie wiele nowych środków których celem ma być pokrycie powstałej luki podatkowej.